drhr

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA - suradnici

TKO MOŽE BITI SURADNIK

Dr.hr portal otvoren je za sva zdravstvena područja, a trenutno pokriva 20+ područja. Ukoliko Vaše područje nije navedeno na web servisu, a željeli bi pružati zdravstvene savjete, slobodno se javite na info@dr.hr pa ćemo razmotriti uvrštenje Vašeg zdravstvenog područja.

U pravilu više od pet godina radnog iskustva i/ili položen specijalistički ispit (kada je primjenjivo), osim ako radite u bolnici ili u hitnoj službi.

Da, ako to radite u svoje slobodno, odnosno privatno vrijeme. Ni Dr.hr portal ni Društvo koje njime upravlja nije poslodavac liječnicima/stručnim suradnicima, već s njima ima ugovor o poslovnoj suradnji.  

Da, putem Dr.hr portala možete pružati usluge informativnog zdravstvenog savjetovanja i ako ste nezaposleni, odnosno ako ste u mirovini. 

Da, ako zdravstveno savjetovanje i informativno stručno mišljenje dajete na hrvatskom jeziku.

Ne, registracija liječnika/stručnog suradnika podložna je prethodnom potpisivanju ugovora o poslovnoj suradnji s Društvom Doky online d.o.o. koje upravlja Dr.hr portalom. Ukoliko želite postati stručni suradnik, pošaljite na e-mail: info@dr.hr : Vaše ime, prezime, područje specijalnosti i podatke. Javit ćemo Vam se i dogovoriti detalje suradnje!

PRUŽANJE USLUGE

Vrijeme i dane u kojima želite savjetovati korisnike birate sami. To može biti radni dan, vikend, praznik, bilo koje doba dana ili noći, pod uvjetom da korisnici kod Vas ugovore termine. Preporuka je da odaberete vrijeme koje Vama odgovara i kada se možete nesmetano posvetiti korisniku. Korisnik može ugovoriti uslugu samo u terminima koje ste Vi odredili. Kad odredite raspoložive termine, to još uvijek ne znači da će oni biti i ugovoreni. 

Za kvalitetu isporučene usluge odgovoran je liječnik/stručni suradnik. Korisnici pri ugovaranju usluge pristaju na Opće uvjete poslovanja i svjesni su da je usluga koju će im pružiti liječnik/stručni suradnik  temeljena na informacijama i dokumentaciji koju korisnik pruži liječniku/stručnom suradniku. Informativno mišljenje/savjet koji će korisnik dobiti od liječnika/stručnog suradnika isključivo je namijenjeno korisnicima kao smjernica u daljnjoj zaštiti zdravlja, a liječnik/stručni suradnik ga pruža pažnjom dobrog stručnjaka. 

 

Da, stručno mišljenje se korisniku mora izdati 24h nakon završenog online savjetovanja.

Da. Prije ugovaranja usluge s liječnikom/stručnim suradnikom, korisnici potvrđuju da su svjesni da će nakon stručnog savjetovanja dobiti mišljenje informativne prirode te da usluga koja se pruža nije zamjena za pregled, dijagnostičku pretragu, profesionalno liječenje i da se ne koristi u hitnim slučajevima. Korisnici se upućuju pročitati Opće uvjete poslovanja prije ugovaranja usluge, a pri samom ugovaranju usluge potvrđuju da su iste i pročitali. 

 

Osnovni tehnički preduvjet za savjetovanje na portalu Dr.hr je da imate pametni telefon, računalo ili tablet s kamerom i mikrofonom te pristup Internetu. Dužni ste pažljivo pročitati Tehničke upute za pružanje usluge dostupne na www.dr.hr i na vrijeme se priključiti online sastanku.

 

Korisnik može birati samo termine koje ste označili kao raspoložive. Kada korisnik ugovori uslugu savjetovanja u bilo kojem terminu koji ste odredili kao raspoloživ, trenutno dobijete obavijest o ugovorenoj usluzi putem e-maila. Ugovoreni termin savjetovanja svakako bez odgode zabilježite u svoj kalendar. Dodatno, prije održavanja ugovorene usluge, primit ćete i dva SMS podsjetnika s vremenom i terminom (prvi 24 sata prije održavanja ugovorene usluge i drugi sat vremena prije održavanja usluge).  Unutar Vašeg profila Dr.hr portalu imate pregled svih ugovorenih usluga zajedno s poveznicama na online savjetovanje.

Korisnik je u Općim uvjetima poslovanja, dostupnim na , upoznat da usluga koju ugovara uključuje online savjetovanje do 15 minuta i informativno stručno mišljenje. Liječnik/stručni suradnik dužan je voditi računa o vremenu trajanja savjetovanja, a isto se preporučuje i korisniku. Neće sva savjetovanja trajati isto. Za neka će biti dovoljno nekoliko minuta, a neka će trajati duže. Ukoliko stručni suradnik/liječnik procijeni da do 15 minuta nije bilo dovoljno da korisniku pruži kvalitetno savjetovanje, tada će u stručnom mišljenju to i napisati i preporučiti korisniku da ponovo ugovori uslugu putem Dr.hr portala, odnosno da ponovo ugovori uslugu nakon što obavi određene radnje koje su mu/joj savjetovane u informativnom stručnom mišljenju.

 

Informativno stručno mišljenje treba biti napisano jezikom razumljivim korisniku. Dužina stručnog mišljenja je procjena stručnog suradnika.

ZAŠTITA PODATAKA

Ne. Korisnik nema uvid u Vaše kontakt podatke, vidi isključivo Vaš životopis, informacije koje ste napisali o sebi, raspoložive termine koje ste odredili i cijenu usluge. S Vama korisnik komunicira samo putem Dr.hr portala.

Ne, online savjetovanja se ne snimaju. Sukladno našim Općim uvjetima poslovanja zabranjeno je snimanje online savjetovanja te korištenje i pokazivanje snimke trećim osobama i u različite svrhe jer online savjetovanje nije zamjena za pregled, čak iako se unutar dostavljene dokumentacije razmijene i slike korisnika i/ili od korisnika uzdržavanih/povezanih osoba.

 

OTKAZ UGOVORENE USLUGE

Ukoliko liječnik/stručni suradnik otkaže ugovoreno savjetovanje do 24 sata prije ugovorenog termina, korisniku će se ponuditi nekoliko opcija: da odabere drugi termin kod istog liječnika/stručnog suradnika, odabere termin kod drugog liječnika/stručnog suradnika na web servisu www.dr.hr , ili može zatražiti povrat sredstava za ugovorenu uslugu.

Ukoliko liječnik/stručni suradnik otkaže ugovoreni termin u vremenu kraćem od 24 sata do održavanja ugovorenog savjetovanja, korisnik ima pravo zatražiti povrat sredstava ili može prihvatiti novi termin koji će stručni suradnik osigurati unutar sljedećih 7 (sedam) dana uz 75% ugovorene naknade.

Ukoliko se slučajno desi da liječnik/suradnik nije u mogućnosti i ne priključi se u ugovoreno vrijeme na online savjetovanje, korisnik  ima pravo na gratis uslugu kod ugovorenog liječnika/stručnjaka u roku od 7 (sedam) dana, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti Dr.hr portal na info@dr.hr .