drhr

FIZIKALNA MEDICINA I REHABILITACIJA

Fizikalna medicina i rehabilitacija (fizijatrija) grana je medicine koja se bavi prevencijom, dijagnozom i liječenjem različitih poremećaja organizma, a pri tome se koristi fizikalnim metodama. Posebnu pozornost posvećuje ponovnoj uspostavi izgubljenih funkcija i sposobnosti (rehabilitacija) ili osposobljavanju ako te funkcije nikako nisu postojale (habilitacija). Fizijatrija se bavi cijelim nizom bolesti: neuroloških, mišićno-koštanih, kardiovaskularnih, plućnih, od jednostavnih poremećaja pokretljivosti do kompleksnih kognitivnih poremećaja.

 


Zabrinuti ste ili ste primijetili da Vaše dijete ne slijedi uobičajene obrasce motoričkog razvoja? Zglobovi i kralješnica su vam bolni ili imate degenerativne bolesti? Imate sportske ozljede ili ozljede uslijed previše naprezanja pri rekreaciji? Niste sigurni trebate li ići na postoperativnu rehabilitaciju nakon ortopedskih operacija ili postraumatskih stanja?

 


Stručnjaci u neurohabilitaciji i dijagnostici motoričkih odstupanja u djece i odraslih stoje vam na raspolaganju.