drhr

KIRURGIJA

Kirurgija je grana medicinske znanosti koja se bavi proučavanjem i liječenjem bolesti i ozljeda primjenom operacijskih (kirurških) zahvata. Potkraj XIX. i na početku XX. stoljeća pojedina su se područja kirurške djelatnosti počela odvajati od »opće kirurgije«, pa se kao zasebne specijalnosti dalje razvijaju ginekologija, oftalmologija, otorinolaringologija, ortopedija, stomatologija, urologija i neurokirurgija. Još neka uža područja kirurgije postala su u novije doba posebne specijalnosti ili podspecijalnosti (abdominalna kirurgija, angiokirurgija, dječja kirurgija, kardiokirurgija, maksilofacijalna i plastična kirurgija…).


Registrirajte se na portalu i porazgovarajte s našim kirurzima o:

 • kirurškim procedurama i postupcima (preoperativnim i postoperativnim)
 • saznajte sve korake od dijagnostike, hospitaliziranja do rehabilitacije
 • razlikama između minimalno invazivne kirurgije i klasične kirurgije
 • zatražite tumačenje nalaza
 • kliničko dijagnostičkim bolestima, tijeku operacije kirurških bolesti gastrointestinalnog trakta, hepatobilijarnog trakta, kirurških bolesti tankog i debelog crijeva, rektuma (završnog debelog crijeva), dojki
 • laparoskopskoj operaciji debelog crijeva, laparoskopskoj hernioplastici
 • plastičnoj rekonstrukciji i estetskoj kirurgiji – kirurgiji dojke i melanoma
 • liječenju raka dojke i kirurgije dojke
 • pravilnom samopregledu dojke i na što obratiti pozornost
 • kirurgiji šake, kirurškom liječenju melanoma, rekonstrukciji sternuma, kirurškom liječenju kroničnih rana
 • kirurgiji prsnog koša (tumori pluća i sredoprsja, upalne bolesti, pneumotoraks, biopsije…)
 • kolorektalnom karcinomu, hepatobilijarnoj kirurgiji, kolorektalnoj kirurgiji i proktologiji,
 • gastrointestinalnoj interventnoj i dijagnostičkoj endoskopiji
 • liječenju malignih oboljenja probavnog trakta