drhr

OBITELJSKA MEDICINA

Ukoliko imate zdravstvenih tegoba i ne znate u kojem smjeru krenuti, registrirajte se na našem portalu i obratite se našim liječnicima opće/obiteljske medicine. Oni će vas usmjeriti i dobit ćete stručnu informaciju i savjet.

Svi naši liječnici opće medicine imaju specifična područja interesa, educiraju se i prate najnovija postignuća u medicini. Uz obiteljske liječnike koji rade u domovima zdravlja, na portalu Dr.hr zastupljeni su i bolnički liječnici.

Osim klasičnih općih tema s našim liječnicima možete se specifičnije posavjetovati o:

  • onkologiji i radioterapiji
  • kroničnim bolestima poput dijabetesa, hipertenzije, gastroezofagealne refluksne bolesti
  • psihoterapije
 

Obiteljska medicina je akademska i znanstvena disciplina s vlastitim edukativnim sadržajem i istraživanjem, bazirana na znanstvenim dokazima i kliničkoj aktivnosti, a klinička specijalnost usmjerena je primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Specijalist obiteljske medicine je liječnik koji potpuno specijalistički poznaje određen broj problema iz svih disciplina medicine i rješava ih na nivou pružanja osnovne zdravstvene zaštite.